EVC

EVC Behalen

Wat houdt een EVC traject in?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Steeds vaker is een diploma een harde eis, toch zijn er nog veel mensen die geen diploma hebben maar wel ruime werkervaring vanuit de praktijk.  Wanneer je werkervaring opdoet, ontwikkel je jezelf als professional. Je leert nieuwe vaardigheden en raakt bedreven in specifieke handelingen. Deze kennis en kunde verkregen vanuit de praktijk is iets waard!

about-sect.jpg

Kort traject

Al binnen 9 weken een ervaringscertificaat

Individuele begeleiding

Gedurende het gehele EVC- traject begeleiding van een aan jou gekoppelde EVC begeleider

Erkende certificering

Een ervaringscertificaat geregistreerd bij het Nationaal Kenniscentrum EVC

Behaal een officieel ervaringscertificaat

Middels een EVC-traject breng jij je vaardigheden en kennis, verworven door je werkervaring in beeld. Jouw kennis, kunde en ervaring wordt afgezet tegen een beoordelingsstandaard. Dat kan een opleidingsstandaard zijn, maar ook een branche-, beroeps- of competentiestandaard. Er wordt beoordeeld welke vaardigheden je middels jou input bewezen hebt. Dit wordt vastgelegd in een officieel ervaringscertificaat, waarmee jij je vaardigheden kan aantonen.

Voor wie?

Beschik jij niet over een erkend werk gerelateerd diploma, maar heb je wel een hoop ervaring in de zorg en/of jeugdhulpverlening?  Wil jij jou vaardigheden, kennis en kunde graag vastleggen? Dan is een EVC-traject voor jou de uitkomst. Middels een kort traject borg jij jou kennis en vaardigheden in een ervaringscertificaat. 

Hoe ziet het traject eruit?

Doorlooptijd en Investering

EVC is maatwerk. De doorlooptijd van een EVC-traject varieert van enkele weken tot een aantal maanden. Gemiddeld duurt een traject 9 weken en maximaal 20 weken. Na het inleveren van je portfolio, heeft het EVC Competentiecentrum nog 3 weken nodig tot het uitgeven van je ervaringscertificaat.  Tijdens de intake kunnen we een goede inschatting geven van de doorlooptijd en tijdsinvestering. Uiteraard houden we rekening met jouw eigen voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Scholing en Diploma

Scholing en diplomering maakt geen onderdeel uit van het EVC-traject.  Het EVC-traject is afgerond zodra u uw ervaringscertificaat heeft ontvangen. 

Verzilveren

Wanneer je een EVC-traject start met als uiteindelijk doel om een diploma te kunnen verwezenlijken, krijg je de mogelijkheid om keuzedelen toe te voegen. Ook wordt het onderdeel loopbaan en burgerschap toegevoegd.

Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, dan kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Die beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding. We adviseren je over een geschikte onderwijsinstelling waar je een verzilveringstraject kan doen.  Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat wordt gekeken wat er nog gedaan moet worden. Dit verschilt per opleiding. Bij een MBO standaard moet je in ieder geval examen doen in Nederlands, rekenen en Engels

Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, zul je  daarvoor scholing moeten volgen. Welke scholing dat is, bepaalt de examencommissie op basis van je ervaringscertificaat.

Wij hebben m.b.t de verzilveringsprocedure samenwerking met het Deltion College, Zwolle en MBO Amersfoort

SKJ Registratie 

Na het doorlopen van dit EVC-traject, heb je na het verzilveren recht op een (her) registratie als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het verzilveren doe je via EVC competentiecentrum,  wanneer je ervaringscertificaat klaar is, bespreken we de vervolgstappen.

Tarieven
MBO standaarden
€ 1857,35 (EX BTW)
HBO Jeugd- en gezinsprofessional SKJ registratie
€1978,35 (EX BTW)

De stappen op een rij

Wil je een EVC-traject volgen of wil je meer informatie over de inhoud van een EVC-traject? Meld je dan via de website aan en plan vrijblijvend een (online) gesprek. Of schrijf je in voor een informatiebijeenkomst!

Wij organiseren periodiek informatiebijeenkomsten waar je je voor in kan schrijven. Afhankelijk van de vraag worden er online en face to face bijeenkomsten georganiseerd.  

Tijdens een persoonlijk gesprek kijken we samen wat een EVC- traject voor jou kan betekenen. We doorlopen de procedure en adviseren je welke EVC standaard het best aansluit op je werkervaring. We bespreken jou doel m.b.t het EVC traject. Wanneer het je voorkeur heeft kan de intake ook online plaatsvinden.

Als je besluit om een EVC-traject te gaan volgen, krijg je van ons een overeenkomst toegezonden waarin de wederzijdse afspraken vermeld staan.

Wanneer je start met het EVC traject, krijg je een EVC begeleider toegewezen. Jou begeleider is je aanspreekpunt gedurende het traject en maakt met jou afspraken over de frequentie en inhoud van begeleiden. Je begeleider beantwoordt vragen, kijkt mee en stuurt bij gedurende het vullen van je portfolio. In deze periode ga je aan de slag met het aanleveren van bewijsmateriaal (verslagen, stappenplan, video’s, mailverkeer), waaruit blijkt dat je de gevraagde competenties bezit. Al het materiaal voeg je online toe aan je portfolio. Gemiddeld heb je hier 6 weken voor nodig. 

Wanneer jij jouw portfolio indient, controleert de portfoliobegeleider deze op volledigheid en authenticiteit. Als alles volledig is word je portfolio gedeeld met de assessoren ter voorbereiding van de volgende fase, het criterium gerichte interview.

Gesprek (criteriumgericht interview) door assessor

Wanneer je portfolio helemaal gevuld is, wordt deze gesloten. Na het sluiten van het portfolio wordt deze beoordeelt door een EVC Assessor. Hierna volgt een criterium gericht interview waarin competenties die nog niet als voldoende beoordeelt zijn, worden uitgevraagd. krijg je een criterium gericht interview met de EVC assessor.  

      Werkplekbezoek

De assessor van het EVC Competentiecentrum kan ervoor kiezen om een werkplekbezoek te organiseren. Tijdens dit bezoek kijkt de Assessor mee tijdens jou werkzaamheden en beoordeelt ter plekke waarin jij vaardig en bekwaam bent.

Aan de hand van jou portfolio, het criterium gerichte interview en (mogelijk) het werkplekbezoek, maakt de assessor jou ervaringscertificaat. De Assessor beschrijft in jouw ervaringscertificaat over welke kennis, kunde en competenties jij beschikt. Het certificaat wordt geschreven volgens de geldende schrijfwijzer, die opgesteld is door het nationaal kenniscentrum EVC. 

Elk traject wordt mondeling en/of schriftelijk geëvalueerd met jou als deelnemer en eventueel ook met jouw organisatie

Nadat jij de tijd hebt gehad het EVC certificaat zorgvuldig door te lezen, maken wij een afspraak om je uit te nodigen op kantoor of plannen we een online meeting. Daar bespreken wij de uitkomst van je ervaringscertificaat en beantwoorden wij mogelijke vragen. Ook kunnen wij je adviseren over mogelijke verzilvering van je certificaat. We maken daarbij gebruik van een digitaal evaluatieformulier.